This content has been archived. It may no longer be relevant

Privacy

Bedankt voor je bezoek aan de website van Zuiver Media en voor het raadplegen van onze privacyverklaring. Het doel van deze privacyverklaring is om je uit te leggen welke persoonsgegevens en data we verzamelen, met welk doel en hoe we met de informatie omgaan en beschermen. Ook vind je hier terug hoe je je privacyrechten en keuzes kunt uitoefenen.

Zuiver Media is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Welke persoonsgegevens worden door Zuiver Media verzameld en verwerkt?

Zuiver Media stelt het verstrekken van persoonsgegevens – dat wil zeggen: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon – niet verplicht om gebruik te kunnen maken van de meeste onderdelen van haar websites. Zuiver Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • IP-adres.

Voor welke doeleinden zal Zuiver Media de verzamelde informatie gebruiken?

Onderdelen van de website waarvoor je wel persoonsgegevens moet verstrekken zijn:

 • Contactformulier;
 • Bel me terug formulier;
 • Inschrijving voor de Zuiver Media nieuwsbrief;

Contactformulier

Via de website is het mogelijk om een contactformulier in te vullen. Om te kunnen reageren op je vraag of opmerking, vragen wij je naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en/of e-mail adres op te geven. Het staat je vrij om niet-gevraagde persoonsgegevens op te geven in het bericht, maar dit is niet noodzakelijk.

Bel me terug formulier

Als je wilt dat wij contact met je opnemen, kun je via de website het ‘Bel me terug’ formulier invullen. Wij vragen daarin om je naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer.

Zuiver Media Nieuwsbrief

Je kunt je via de website inschrijven voor de digitale nieuwsbrief van Zuiver Media waarmee we je periodiek op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen binnen Zuiver Media. Om je voor de nieuwsbrief in te schrijven, dien je je naam en e-mailadres te verstrekken. Als je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kun je je hiervoor afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief. Om de kwaliteit van onze nieuwsbrieven te kunnen meten en te verbeteren houdt onze nieuwsbrief-software bij wanneer nieuwsbrieven gelezen worden.

Zuiver Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Zuiver Media analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar oud is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via operations@zuivermedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zuiver Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zuiver Media verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zuiver Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zuiver Media gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zuiver Media gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zuiver Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar operations@zuivermedia.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Zuiver Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zuiver Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via operations@zuivermedia.nl.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Zuiver Media?

De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Zuiver Media heeft geen zeggenschap over de website van derden waar naar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website worden verwerkt. Zuiver Media accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website.

Vragen

Mocht je vragen hebben over dit privacybeleid, kun je een e-mail sturen aan operations@zuivermedia.nl.

Neem contact op

Informatie

Adres

Bezoek ons