Ontwikkelingen binnen programmatic display advertising

Geschreven door: 

Modern Minds

Datum publicatie:  

05/12/2018

Waar een paar jaar geleden online display advertentieruimte voor het overgrote deel rechtstreeks bij publishers werd ingekocht, zien we dat de markt steeds meer verschuift naar programmatic inkoop. Niets nieuws in principe, want deze beweging zien we binnen het gehele medialandschap. Interessanter is om te kijken welke veranderingen er binnen programmatic display advertising plaatsvinden. In deze blog willen we jullie hier graag in meenemen.

Groei stabiliseert

Om te beginnen groeit programmatic display advertising nog steeds, maar deze groei neemt wel af. Waar de markt ongeveer 5 jaar geleden nog goed was voor een groei van bijna 40%, stabiliseert de groei nu – naar verwachting – voor 2018 met 11% en voor 2019 met 8%.

Ondanks dat de groei nu afzwakt, is er dus een groei te zien. Deze groei heeft onder meer te maken met prijsstijgingen, dat de budgetten voor online media verhoogd worden, maar ook dat impactvolle formaten zoals online video meer en meer programmatic ingekocht worden. Waar online video in 2014 nog maar voor 8% programmatic werd ingekocht, is dit intussen gegroeid naar 32%! En impactvolle formaten zijn simpelweg een stuk kostbaarder in vergelijking met de standaard bannerformaten.

Een kleine sidestep; er werd overigens verwacht dat de bestedingen na de invoering van de GDPR wet in mei een dip zouden krijgen, maar niets is minder waar. De bestedingen zijn in mei/juni zelfs licht toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

Branding vs. performance

De toename van impactvolle formaten is verklaarbaar door de ontwikkeling dat adverteerders meer in branding investeren. Deze verandering was al licht in 2015 zichtbaar, maar dit heeft de afgelopen jaren doorgezet.

Impactvolle formaten

De investering in standaard bannerformaten verminderd en maakt dus plaats voor impactvolle formaten. Denk hierbij aan online video, maar ook aan homepage take overs, native of audio. Dit laatste formaat – audio – is nieuwkomer in 2018. Deze impactvolle formaten worden vooral ingezet voor doelstellingen gericht op awareness en branding. De verwachting is dat het aandeel impactvolle formaten blijft groeien.

Mobiel krijgt de overhand

Tot slot… er wordt al jaren geroepen dat het ‘t jaar van mobiel is. Maar deze kanteling is pas in 2018 echt in cijfers zichtbaar, want eindelijk wordt aan mobiel merendeel van het marketingbudget toegewijd en moet desktop het onderspit delven. Deze verandering heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat er meer en meer tijd op de smartphone wordt gespendeerd en er mobiel ook steeds meer aankopen gedaan worden.

Zo zien wij binnen Zuiver Media bijvoorbeeld ook dat mobiele online campagnes vaak een belangrijk onderdeel van de totale mediacampagne zijn.

Wil je weten wat er binnen programmatic display advertising of online advertising in de brede zin nog meer allemaal mogelijk? Neem contact met ons op en we gaan graag met je in gesprek!

Blog

Neem contact op

Informatie

Adres

Bezoek ons