Openbare verkoop FM frequenties

Geschreven door: 

Modern Minds

Datum publicatie:  

03/08/2022
Op 21 juli heeft de rechtbank in Rotterdam het besluit uit augustus vorig jaar voor een ‘noodverlenging’ vernietigd en bepaald dat er een openbare verkoop moet plaatsvinden van de negen commerciële FM uitzendvergunningen. De noodverlenging zou ingaan per september 2022 voor een periode van 3 jaar en was aangevraagd door de radiostations met het oog op de teruglopende advertentie-inkomsten als gevolg van de coronacrisis.

Radiostation KINK

Het radiostation KINK was het niet eens met deze noodverlenging omdat nieuwkomers hierdoor geen kans krijgen om tot de markt toe te treden. Het marktaandeel van KINK stijgt al geruime tijd zonder een eigen FM frequentie en de zender hoopt mét een FM licentie het aandeel verder te kunnen uitbouwen. Of ze uiteindelijk een frequentie kunnen bemachtigen is natuurlijk nog de vraag. De huidige frequenties blijven door het besluit tot medio september 2023 in handen van de huidige zenders. Hoe de nieuwe verdeling wordt vormgegeven is op dit moment nog niet bekend, ook niet of er bepaalde eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld het aantal kavels dat een mediabedrijf mag hebben. Dit kan wellicht gevolgen hebben voor een partij als Talpa die momenteel 4 kavels in bezit heeft.

De rol van FM

Hoe belangrijk zijn deze kavels nog in een veranderend radiolandschap? In de laatste meting van het NLO heeft het luisteren via FM nog een aandeel van ongeveer 50% op de doelgroep.

Gestuurd door het vele thuiswerken is wel een flinke verschuiving te zien in de ontvangstwijzen, maar FM/kabel blijft de belangrijkste ontvangstwijze voor de luisteraar en dus een essentiële doorgeefwijze voor de stations.

De komende jaren zal de rol van online doorgave en DAB+ alleen maar groeien, maar op korte termijn is de FM frequentie essentieel. De afhankelijkheid van FM verschilt per station. De  verwachting is dat er een hevige strijd zal losbarsten om de negen vergunningen.

Grafiek Blog Verkoop FM Frequenties

Blog

Neem contact op

Informatie

Adres

Bezoek ons