De nieuwe Google Analytics 4, wat moet je weten?

Geschreven door: 

Bob den Dunnen

Datum publicatie:  

19/08/2022

Eind 2020 heeft Google een nieuwe Analytics gelanceerd die niet alleen de resultaten van websites meet, maar ook de resultaten van apps in kaart brengt: Google Analytics 4 (GA4). Met GA4 is het mogelijk om de resultaten van je website en app in één property te weergeven. Het gegevensmodel van GA4 is gericht op het meten van en rapporteren op gebeurtenissen (events), waar het gegevensmodel van Universal Analytics gericht is op sessies. Alleen in deze opzichten onderscheidt GA4 zich al van Universal Analytics.

Google Analytics: Google Analytics 4 vervangt Universal Analytics.

Google heeft aangekondigd per juli 2023 te stoppen met het gebruik van Universal Analytics. Deze oude versie van Google analytics zal komen te vervallen en vervangen worden door Google Analytics 4. In de praktijk betekent dit dat je geen data meer zal gaan verzamelen in de oude versie van analytics en data zal moeten verzamelen in GA4. De oude data is niet beschikbaar in GA4, wat het dus essentieel maakt om zo snel mogelijk Google Analytics 4 te implementeren. 

Maar, first things first: wat gaat er veranderen en hoe stap je over van Universal Analytics naar Google Analytics 4? We leggen het je stap voor stap allemaal uit.

Wat is de toegevoegde waarde van Google Analytics 4?

Een zogeheten ‘GA4-property’ kan alle gebeurtenissen op alle platformen en apparaten van de eigenaar meten en samenvoegen in één overzicht. Dit betekent dat als een gebruiker de website op zowel zijn laptop als mobiel bezoekt, dit wordt gezien als 1 unieke bezoeker. In de oude Google Analytics waren dit 2 websitebezoekers. 

Duplicaten in de resultaten worden er automatisch uitgefilterd om zo een relevant en actueel inzicht in het volledige klanttraject te kunnen weergeven. GA4 maakt daarnaast ook gebruik van machine learning. Hierdoor kunnen inzichten worden ontdekt die vervolgens weer geautomatiseerd en ondersteund kunnen worden. Minimale inspanningen tegenover het maximale uit je gegevens kunnen halen dus!

Wat zijn de verschillen tussen Universal Analytics en Google Analytics 4?​

De voornaamste verschillen tussen Universal Analytics en GA4 zitten hem in het gegevensmodel. Waar het bij Universal Analytics voornamelijk gaat om het rapporteren van sessies, denk hierbij aan het aantal sessies, de gemiddelde sessieduur en het bouncepercentage, wordt er bij de nieuwe versie van analytics voornamelijk gerapporteerd op gebeurtenissen.

Hiermee verdwijnt het bouncepercentage in het overzicht en komt de interactie hiervoor in de plaats. Er wordt op deze manier gemeten wat de bezoeker doet op de site in plaats van hoelang hij op de website is. Maar dan zijn we er nog niet, Universal Analytics en GA4 verschillen in meer opzichten van elkaar:

  • Universal Analytics kan alleen gegevens van websites verwerken en een GA4-property kan dit van zowel websites als apps.
  • Een GA4-property geeft meer mogelijkheden voor het definiëren en segmenteren van doelgroepen.
  • GA4 maakt gebruik van meerdere ‘identiteitsruimten’ in haar property’s. Hierdoor komt er meer inzicht in het klanttraject, worden de gegevens van meerdere apparaten en platforms betrouwbaarder en worden eventuele duplicaten van gebruikers weggefilterd. Dit zorgt er vervolgens voor dat het aantal unieke gebruikers nog nauwkeuriger kan worden gemeten.
  • De lay-out van de rapportagetool van GA4 is compleet anders dan die van Universal Analytics. Hierdoor zijn bepaalde metrics ook niet meer zichtbaar in GA4.

Google Analytics 4 instellen

Het implementeren van Google Analytics 4 gaat in 3 stappen. Hiervoor heb je alleen toegang tot het bestaande Universal Analytics account en Google Tag Manager account nodig. Voor beide heb je de beheerdersrechten nodig. 

Stap 1: GA4 property aanmaken

Het aanmaken van GA4 account begint met het maken van een GA4 property. Dit kan je doen in het bestaande Google Analytics account. Dit doe je via Beheer > instelassist GA4. Hier klik je op de button ‘aan de slag’ bij het blok ‘ik moet een nieuwe Google Analytics 4 property maken’. 

Stap 2: De Google Analytics 4 code implementeren in de website

Om data van jouw website te kunnen meten, moet je de GA4 code implementeren op de website. Dit klinkt heel ingewikkeld, maar met een Google Analytics én een Google Tag Manager account is dit zo geregeld. Heb je geen Google Tag Manager account? Vraag dan jouw websitebouwer om te helpen.  

Na het aanmaken van een GA4-property verder met de instel-assistent, hier kies je voor ‘taginstallatie’. Je wordt nu doorgestuurd naar de gegevensstream. Hier kan je de code koppelen aan de website via de developer of via Google Tag Manager. 

Stap 3 – De GA-4 Tag instellen via Google Tag Manager

Indien je zelf toegang hebt tot Google Analytics, kun je zonder de websitebouwer verder gaan met het installeren van Google Analytics 4. Hiervoor moet je een tag aanmaken in Google Tag Manager, voor de configuratie van Google Analytics 4. Let op: zorg dat de trigger is ingesteld op ‘all pages’. Hiermee zorg je ervoor dat Google Analytics 4 wordt geïmplementeerd op alle pagina’s van de website en kan je dus data meten over de gehele site. 

Doordat het gegevensmodel van GA4 zodanig anders is, en er dus heel nieuwe inzichten worden geboden in de gebeurtenissen, is het aan te raden om gebruik te maken van een GA4-property. Zeker wanneer het voor jouw bedrijf van belang is om in detail te kunnen inzien hoe gebruikers precies interacteren op jouw website of app.

Aan het begin wordt de implementatie van een GA4-property wennen geblazen. Bepaalde metrics zijn namelijk moeilijk of helemaal niet meer terug te vinden. Om deze reden is het dus belangrijk om zowel een GA4-property als een Universal Analytics property te implementeren op je website. De waarschijnlijkheid dat GA4 de nieuwe standaard is, is wel te merken aan het feit dat bij het aanmaken van een nieuw Analytics account er standaard een GA4 account wordt aangemaakt.

Tips voor het gebruiken en implementeren van Google Analytics 4

Omdat GA4 zodanig nieuw is binnen Google Analytics is het niet mogelijk om historische data uit andere property’s mee te nemen. De eerste en belangrijkste tip is dan ook om je nieuwe GA4-property naar die van je huidige Universal Analytics te laten draaien. Zo gaat er geen historische data verloren en kan er wel alvast data worden verzameld voor de nieuwe property.

Doordat het gegevensmodel van GA4 zodanig anders is, en er dus heel nieuwe inzichten worden geboden in de gebeurtenissen, is het aan te raden om gebruik te maken van een GA4-property. Zeker wanneer het voor jouw bedrijf van belang is om in detail te kunnen inzien hoe gebruikers precies interacteren op jouw website of app.

Aan het begin wordt de implementatie van een GA4-property wennen geblazen. Bepaalde metrics zijn namelijk moeilijk of helemaal niet meer terug te vinden. Om deze reden is het dus belangrijk om zowel een GA4-property als een Universal Analytics property te implementeren op je website. De waarschijnlijkheid dat GA4 de nieuwe standaard is, is wel te merken aan het feit dat bij het aanmaken van een nieuw Analytics account er standaard een GA4 account wordt aangemaakt.

Blog

Neem contact op

Informatie

Adres

Bezoek ons