De nieuwe Google Analytics 4, wat moet je weten?

Geschreven door: 

Bob den Dunnen

Datum publicatie:  

05/02/2021

Eind 2020 heeft Google een nieuwe Analytics gelanceerd die niet alleen de resultaten van websites meet, maar ook de resultaten van apps in kaart brengt: Google Analytics 4 (GA4). Met GA4 is het mogelijk om de resultaten van je website en app in één property te weergeven. Het gegevensmodel van GA4 is gericht op het meten van en rapporteren op gebeurtenissen (events), waar het gegevensmodel van Universal Analytics gericht is op sessies. Alleen in deze opzichten onderscheidt GA4 zich al van Universal Analytics.

Wat is de toegevoegde waarde van Google Analytics 4?

Een zogeheten ‘GA4-property’ kan alle gebeurtenissen op alle platformen en apparaten van de eigenaar meten en samenvoegen in één overzicht. Duplicaten in de resultaten worden er automatisch uitgefilterd om zo een relevant en actueel inzicht in het volledige klanttraject te kunnen weergeven. GA4 maakt daarnaast ook gebruik van machine learning. Hierdoor kunnen inzichten worden ontdekt die vervolgens weer geautomatiseerd en ondersteund kunnen worden. Minimale inspanningen tegenover het maximale uit je gegevens kunnen halen dus!

Wat zijn de verschillen tussen Universal Analytics en Google Analytics 4?

De voornaamste verschillen tussen Universal Analytics en GA4 zitten hem in het gegevensmodel. Waar het bij Universal Analytics voornamelijk gaat om het rapporteren van sessies, denk hierbij aan het aantal sessies, de gemiddelde sessieduur en het bouncepercentage, wordt er bij GA4 voornamelijk gerapporteerd op gebeurtenissen. Maar dan zijn we er nog niet, Universal Analytics en GA4 verschillen in meer opzichten van elkaar:

  • Universal Analytics kan alleen gegevens van websites verwerken en een GA4-property kan dit van zowel websites als apps.
  • Een GA4-property geeft meer mogelijkheden voor het definiëren en segmenteren van doelgroepen.
  • GA4 maakt gebruik van meerdere ‘identiteitsruimten’ in haar property’s. Hierdoor komt er meer inzicht in het klanttraject, worden de gegevens van meerdere apparaten en platforms betrouwbaarder en worden eventuele duplicaten van gebruikers weggefilterd. Dit zorgt er vervolgens voor dat het aantal unieke gebruikers nog nauwkeuriger kan worden gemeten.
  • De lay-out van de rapportagetool van GA4 is compleet anders dan die van Universal Analytics. Hierdoor zijn bepaalde metrics ook niet meer zichtbaar in GA4.

Tips voor het gebruiken en implementeren van Google Analytics 4

Omdat GA4 zodanig nieuw is binnen Google Analytics is het niet mogelijk om historische data uit andere property’s mee te nemen. De eerste en belangrijkste tip is dan ook om je nieuwe GA4-property naar die van je huidige Universal Analytics te laten draaien. Zo gaat er geen historische data verloren en kan er wel alvast data worden verzameld voor de nieuwe property.

Doordat het gegevensmodel van GA4 zodanig anders is, en er dus heel nieuwe inzichten worden geboden in de gebeurtenissen, is het aan te raden om gebruik te maken van een GA4-property. Zeker wanneer het voor jouw bedrijf van belang is om in detail te kunnen inzien hoe gebruikers precies interacteren op jouw website of app.

Aan het begin wordt de implementatie van een GA4-property wennen geblazen. Bepaalde metrics zijn namelijk moeilijk of helemaal niet meer terug te vinden. Om deze reden is het dus belangrijk om zowel een GA4-property als een Universal Analytics property te implementeren op je website. De waarschijnlijkheid dat GA4 de nieuwe standaard is, is wel te merken aan het feit dat bij het aanmaken van een nieuw Analytics account er standaard een GA4 account wordt aangemaakt.

Blog

Neem contact op

Informatie

Adres

Bezoek ons