Veranderingen in de kids televisiemarkt 2021

Geschreven door: 

Modern Minds

Datum publicatie:  

23/10/2020

Een markt die al enige jaren behoorlijk stabiel is, zal in 2021 een flinke verandering ondergaan. Niet alleen zal de zendtijd van Zappelin en Zapp geen commerciële onderbrekingen meer bevatten, ook de Telekids mogelijkheden op RTL8 én de BOZ mogelijkheden op RTL7 zullen verdwijnen.

Met name het verdwijnen van de commerciële zendtijd op NPO3 zal voor krapte aan de aanbodzijde zorgen. Welke concrete gevolgen dit heeft is op dit moment nog niet bekend, maar aanpassingen van de tarieven en indices voor de overige zenders zijn te verwachten.

Onderstaande grafiek laat zien dat er voornamelijk in het bereiken van de jonge kijkers een uitdaging zal ontstaan: het aandeel verdwijnt niet, maar de advertentiemogelijkheden wel.

Hoe nu verder?

De exacte vervolgstappen zijn zonder het commercieel beleid van Ad Alliance (de enig overgebleven kids exploitant) niet exact te bepalen. De tarieven zullen stijgen -dat is zeker- en het is onwaarschijnlijk dat het aandeel van Zappelin en Zapp zal dalen; de vraag zal het aanbod dus overstijgen.

Kwalitatief onderzoek uitgevoerd in opdracht van Zuiver Media geeft zelfs aanleiding een stijging van het aandeel van Zappelin en Zapp te verwachten. Van de ondervraagde ouders geeft namelijk 48% aan dat het waarschijnlijk is dat ze hun kinderen juist zullen aanmoedigen om naar Zappelin/Zapp te kijken.

Uiteraard zijn er nog andere mogelijkheden om deze kids te bereiken. Enerzijds via de resterende tv-kanalen en anderzijds via online mogelijkheden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat kinderen in de leeftijdscategorie van 1-9 jaar weliswaar nog steeds regelmatig tv kijken, maar dat het aandeel on demand (Netflix, Videoland, etc.) en YouTube groter is. Met name YouTube biedt kansen om deze groep te bereiken: uiteraard niet met directe targeting, maar door middel van contextual en channel targeting.

De specialisten van Zuiver Media vertellen je graag meer over de uitkomsten van het onderzoek en de alternatieve mogelijkheden voor het bereiken van de kids doelgroepen.

Bron: MBS TVReport – Zenderaandeel per doelgroep

Blog

Neem contact op

Informatie

Adres

Bezoek ons